สำหรับนักศึกษา

on 2021-05-28 04:36

ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบบริการนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  • นักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 64 เป็นต้นไป
  • นักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป