ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 16/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 15/02/2018
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 15/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 14/02/2018
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศ เมื่อ : 14/12/2017


ติดต่อเรา

80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5377-6118 หรือ 0-5377-6018

โทรสาร : 0-5377-6319