กิจกรรมการรับสมัครนักศึกษา

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่
12 พฤศจิกายน 2561 CRRU OPEN HOUSE "ให้เราเติมฝัน 2018" สัญจรโดยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
CRRU OPEN HOUSE "ให้เราเติมฝัน 2018" สัญจรโดยวิทยาลัยการแพทย์ฯ
  • โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
  • โรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง
3 ธันวาคม 2561 CRRU OPEN HOUSE "ให้เราเติมฝัน 2018" สัญจรโดยคณะมนุษย์ศาสตร์
4 ธันวาคม 2561 CRRU OPEN HOUSE "ให้เราเติมฝัน 2018" สัญจรโดยคณะมนุษย์ศาสตร์


 
CRRU OPEN HOUSE 2018
ติดต่อเรา

80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5377 6018 ต่อ 200

: CRRUADMISSION