สำหรับนักศึกษาใหม่

สำหรับครูแนะแนว


CRRU OPEN HOUSE 2018
ติดต่อเรา

80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เบอร์โทรศัพท์ : 0 5377 6018 ต่อ 200

: CRRUADMISSION

: CRRUADMISSION