ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 19/04/2018
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 11/04/2018
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 15/02/2018
รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ระดับปริญญาตรี (4 ปีเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 06/03/2018
รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 06/03/2018
ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 16/02/2018


ติดต่อเรา

80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5377-6118 หรือ 0-5377-6018

โทรสาร : 0-5377-6319