ติดต่อเรา

80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5377-6118 หรือ 0-5377-6018

โทรสาร : 0-5377-6319