สำหรับนักศึกษา

on 2020-12-03 02:34

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา มร.ชร. แจ้งเปลี่ยนกำหนดการแจกบัตรนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) จากเดิมวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08:30 - 16:30 น. เป็นวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ ตึกอธิการบดี หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงราย ขออภัยในความไม่สะดวก