สำหรับนักศึกษา

on 2020-12-02 11:33

เนื่องจากถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเลื่อนกำหนดการรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2564 ออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของนักศึกษา โดยจะพิจารณาวิธีการ กำหนดการ รวมถึงสถานที่ในการแจกที่เหมาะสมตามสถานการณ์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา