ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ปีการศึกษา 2561


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์   ปีการศึกษา 2561กลับ