ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2561


1. ให้ผู้สมัครคลิกปุ่มพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินในประเภทหลักสูตรที่ได้สมัครไว้


2.กรอกเลขประจำตัวประชาชนให้ครบ 13 หลัก