ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระบบ TCAS (รอบที่ 2 โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระบบ TCAS (รอบที่ 2 โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561


Click เข้าระบบรับสมัครออนไลน์


กลับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 16/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 15/02/2018
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 15/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 14/02/2018
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศ เมื่อ : 14/12/2017