กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กลับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศ เมื่อ : 16/01/2019
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนจันทร์ถึงศุกร์) ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2562 (ไม่เข้าร่วม TCAS) ประกาศ เมื่อ : 12/10/2018
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนจันทร์ถึงศุกร์) ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 (ไม่เข้าร่วม TCAS) ประกาศ เมื่อ : 12/10/2018
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศ เมื่อ : 14/12/2017