กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กลับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประกาศ เมื่อ : 08/05/2019
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (รอบสุดท้าย) ประกาศ เมื่อ : 03/05/2019
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปีและ 4 ปีเทียบโอน ภาคปกติ (เรียนจันทร์ถึงศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (รอบสุดท้าย) ประกาศ เมื่อ : 03/05/2019
การปิดสาขาวิชาระดับปริญญาตรีภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศ เมื่อ : 02/05/2019
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปีและ 4 ปีเทียบโอน ภาคปกติ (เรียนเสาร์ถึงอาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศ เมื่อ : 14/03/2019
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศ เมื่อ : 14/12/2017