รับรหัสยืนยันสิทธิ์เครียริงเฮ้าส์ ระบบรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561


รับรหัสยืนยันสิทธิ์เครียริงเฮ้าส์ ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561


1. รับรหัสยืนยันสิทธิ์เครียริงเฮ้าส์

2. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561

กลับ