รับรหัสยืนยันสิทธิ์เครียริงเฮ้าส์ ระบบรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561


รับรหัสยืนยันสิทธิ์เครียริงเฮ้าส์ ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561


1. รับรหัสยืนยันสิทธิ์เครียริงเฮ้าส์

2. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561





กลับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 21/07/2018
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ (เรียนจันทร์ถึงศุกร์) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (สำรอง) ประกาศ เมื่อ : 21/07/2018
ประกาศปิดสาขาวิชาระดับปริญญาตรีภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 21/07/2018
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคกปติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 18/07/2018
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5ปี) ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 17/07/2018
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 26/06/2018