ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2560
กลับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 16/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 15/02/2018
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 15/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ เรียนจันทร์ - ศุกร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ เมื่อ : 14/02/2018
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศ เมื่อ : 14/12/2017